(รหัสสินค้า : 016220) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 3414Y

(รหัสสินค้า : 016220) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 3414Y

2,895 บาท

(KSPN-016-31-131)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)
น้ำยา R-134a ขนาด 1262 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/10 HP

2,895 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-31-131)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)
น้ำยา R-134a ขนาด 1262 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/10 HP

KSPN

KSPN-016-31-131

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN

รุ่น

AE 3414Y

หน่วย

ลูก