(รหัสสินค้า : 016222) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 7415Y

(รหัสสินค้า : 016222) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 7415Y

3,660 บาท

(KSPN-016-31-161)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)
น้ำยา R-134a ขนาด 1259 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/4 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.036 ยาว 11 ฟุต)

3,660 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-31-161)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)
น้ำยา R-134a ขนาด 1259 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/4 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.036 ยาว 11 ฟุต)

KSPN

KSPN-016-31-161

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN

รุ่น

AE 7415Y

หน่วย

ลูก