(รหัสสินค้า : 016223) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 2410ZK

(รหัสสินค้า : 016223) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 2410ZK

3,235 บาท

(KSPN-016-33-101)(33-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-404)
น้ำยา R-404A ขนาด 921 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/4 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.036 ยาว 10 ฟุต)

3,235 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-33-101)(33-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-404)
น้ำยา R-404A ขนาด 921 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/4 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.036 ยาว 10 ฟุต)

KSPN

KSPN-016-33-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN

รุ่น

AE 2410ZK

หน่วย

ลูก