(รหัสสินค้า : 016224) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 2413ZK

(รหัสสินค้า : 016224) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 2413ZK

3,330 บาท

(KSPN-016-33-102)(33-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-404)
น้ำยา R-404A ขนาด 1109 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/3 HP

3,330 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-33-102)(33-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-404)
น้ำยา R-404A ขนาด 1109 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/3 HP

KSPN

KSPN-016-33-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN

รุ่น

AE 2413ZK

หน่วย

ลูก