(รหัสสินค้า : 016227) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 2420ZK-SR

(รหัสสินค้า : 016227) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 2420ZK-SR

4,040 บาท

(KSPN-016-33-105)(33-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-404)
น้ำยา R-404A ขนาด 1638บีทียู
KULTHORN ขนาด 3/8 HP

4,040 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-33-105)(33-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-404)
น้ำยา R-404A ขนาด 1638บีทียู
KULTHORN ขนาด 3/8 HP

KSPN

KSPN-016-33-105

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN

รุ่น

AE 2420ZK-SR

หน่วย

ลูก