(ยกเลิก – แทนด้วย 016426) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ FL1257-SR

(ยกเลิก – แทนด้วย 016426) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ FL1257-SR

2,360 บาท

(KSPN-81-13)
น้ำยา 134a

Placeholder

2,360 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-81-13)
น้ำยา 134a