(รหัสสินค้า : 016325) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AZA 1320 Y

(รหัสสินค้า : 016325) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AZA 1320 Y

1,935 บาท

(KSPN-016-31-171)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)
น้ำยา R-134a ขนาด 198 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/20 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.026 ยาว 16 ฟุต)

1,935 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-31-171)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)
น้ำยา R-134a ขนาด 198 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/20 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.026 ยาว 16 ฟุต)

KSPN

KSPN-016-31-171

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN

รุ่น

AZA 1320 Y

หน่วย

ลูก