(รหัสสินค้า : 016329) เพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) BA 2428ZK-SR

(รหัสสินค้า : 016329) เพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) BA 2428ZK-SR

5,385 บาท

(KSPN-016-33-112)(33-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-404)
น้ำยา R-404A ขนาด 2388 บีทียู
KULTHORN ขนาด 5/8 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.055 ยาว 10 ฟุต)

5,385 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-33-112)(33-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-404)
น้ำยา R-404A ขนาด 2388 บีทียู
KULTHORN ขนาด 5/8 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.055 ยาว 10 ฟุต)

KSPN

KSPN-016-33-112

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN

รุ่น

BA 2428ZK-SR

หน่วย

ลูก