(รหัสสินค้า : 016331) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) BA 7459Z

(รหัสสินค้า : 016331) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) BA 7459Z

6,995 บาท

(KSPN-016-33-114)(33-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-404)
น้ำยา R-404,  R-507

6,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-33-114)(33-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-404)
น้ำยา R-404,  R-507
KSPN

KSPN-016-33-114

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN

รุ่น

BA 7459Z

หน่วย

ลูก