(รหัสสินค้า : 016332) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) CA 2432Z

(รหัสสินค้า : 016332) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) CA 2432Z

4,995 บาท

(KSPN-016-33-121)(33-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-404)

4,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-33-121)(33-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-404)

KSPN

KSPN-016-33-121

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN

รุ่น

CA 2432Z

หน่วย

ลูก