(รหัสสินค้า : 016334) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) CA 2440Z

(รหัสสินค้า : 016334) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) CA 2440Z

5,495 บาท

(KSPN-016-33-123)(33-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-404)
น้ำยา R-404a

5,495 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-33-123)(33-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-404)
น้ำยา R-404a

KSPN

KSPN-016-33-123

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN

รุ่น

CA 2440Z

หน่วย

ลูก