(รหัสสินค้า : 016342) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AZA 1360Y

(รหัสสินค้า : 016342) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AZA 1360Y

2,055 บาท

(KSPN-016-31-176)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)

2,055 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-31-176)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)

KSPN

KSPN-016-31-176

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN

รุ่น

AZA 1360Y

หน่วย

ลูก