(รหัสสินค้า : 016347) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 4440Y-SR

(รหัสสินค้า : 016347) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 4440Y-SR

4,275 บาท

(KSPN-016-31-146)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)
น้ำยา R-134a  ขนาด 3668 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/2 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.050 ยาว 10 ฟุต)

4,275 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-31-146)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)
น้ำยา R-134a  ขนาด 3668 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/2 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.050 ยาว 10 ฟุต)
KSPN

KSPN-016-31-146

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก