(รหัสสินค้า : 016350) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 7426Y

(รหัสสินค้า : 016350) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 7426Y

3,970 บาท

(KSPN-016-31-164)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)

3,970 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-31-164)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)

KSPN

KSPN-016-31-164

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN

รุ่น

AE 7426Y

หน่วย

ลูก