คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ HITACHI GMCC

คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ HITACHI GMCC

2,545 บาท

(KSPN-81-11)
รุ่น FH2075-RZ
น้ำยา 134a

Placeholder

2,545 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-81-11)
รุ่น FH2075-RZ
น้ำยา 134a