(ยกเลิก แทนด้วน 016216) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ GMCC HITACHI

(ยกเลิก แทนด้วน 016216) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ GMCC HITACHI

2,545 บาท

(KSPN-016-34-204)(34-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ HITACHI)
รุ่น FH2075-RZ
น้ำยา 134a

2,545 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-34-204)(34-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ HITACHI)
รุ่น FH2075-RZ
น้ำยา 134a

KSPN

KSPN-016-34-204

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก