คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ HITACHI GMCC

คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ HITACHI GMCC

2,495 บาท

(KSPN-81-99)
รุ่น FL20S88-TAC
น้ำยา 134a ขนาด 870 บีทียู
ขนาด 1/3 HP 255W

Placeholder

2,495 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-81-99)
รุ่น FL20S88-TAC
น้ำยา 134a ขนาด 870 บีทียู
ขนาด 1/3 HP 255W