(รหัสสินค้า : 016396) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ GMCC HITACHI

(รหัสสินค้า : 016396) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ GMCC HITACHI

2,495 บาท

(KSPN-016-34-121)(34-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ HITACHI)
รุ่น FL20S88-TAC
น้ำยา 134a ขนาด 870 บีทียู
ขนาด 1/3 HP 255W

2,495 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-34-121)(34-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ HITACHI)
รุ่น FL20S88-TAC
น้ำยา 134a ขนาด 870 บีทียู
ขนาด 1/3 HP 255W

KSPN

KSPN-016-34-121

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก