(รหัสสินค้า : 016218) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 4435Y

(รหัสสินค้า : 016218) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 4435Y

4,389 บาท

(KSPN-016-31-143)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)
น้ำยา R-134a  ขนาด 3078 บีทียู
KULTHORN ขนาด 3/8 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.050 ยาว 10 ฟุต)

4,389 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-31-143)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)
น้ำยา R-134a  ขนาด 3078 บีทียู
KULTHORN ขนาด 3/8 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.050 ยาว 10 ฟุต)
KSPN

KSPN-016-31-143

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก