(รหัสสินค้า : 016428) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ HITACHI GMCC

(รหัสสินค้า : 016428) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ HITACHI GMCC

1,950 บาท

(KSPN-016-34-112)(34-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ HITACHI)
รุ่น FL1052-SY
น้ำยา 134a
ขนาด 1/6 HP

1,950 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-34-112)(34-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ HITACHI)
รุ่น FL1052-SY
น้ำยา 134a
ขนาด 1/6 HP
KSPN

KSPN-016-34-112

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก