(รหัสสินค้า : 016362) คอมเพรสเซอร์ ตู้แช่ KULTHORN KPC

(รหัสสินค้า : 016362) คอมเพรสเซอร์ ตู้แช่ KULTHORN KPC

3,835 บาท

(KSPN-016-35-109)(35-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KULTHORN KPC)
รุ่น C-BZN201L6Z / L5V
ขนาด 1/4 HP นำยา R-134a

3,835 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-35-109)(35-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KULTHORN KPC)
รุ่น C-BZN201L6Z / L5V
ขนาด 1/4 HP นำยา R-134a
KSPN

KSPN-016-35-109

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN KPC

รุ่น

C-BZN201L6Z / L5V

หน่วย

ลูก