(รหัสสินค้า : 016364) คอมเพรสเซอร์ ตู้แช่ KULTHORN KPC

(รหัสสินค้า : 016364) คอมเพรสเซอร์ ตู้แช่ KULTHORN KPC

2,950 บาท

(KSPN-016-35-113)(35-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KULTHORN KPC)
รุ่น C-BZN140H5Z (6Z)

2,950 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-35-113)(35-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KULTHORN KPC)
รุ่น C-BZN140H5Z (6Z)

KSPN

KSPN-016-35-113

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN KPC

รุ่น

C-BZN140H5Z (6Z)

หน่วย

ลูก