(รหัสสินค้า : 016365) คอมเพรสเซอร์ ตู้แช่ KULTHORN KPC

(รหัสสินค้า : 016365) คอมเพรสเซอร์ ตู้แช่ KULTHORN KPC

3,120 บาท

(KSPN-016-35-114)(35-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KULTHORN KPC)
รุ่น C-BE260H5Y(5Z)

3,120 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-35-114)(35-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KULTHORN KPC)
รุ่น C-BE260H5Y(5Z)

KSPN

KSPN-016-35-114

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN KPC

รุ่น

C-BE260H5Y(5Z)

หน่วย

ลูก