(รหัสสินค้า : 016321) คอมเพรสเซอร์ ตู้แช่ KULTHORN KPC

(รหัสสินค้า : 016321) คอมเพรสเซอร์ ตู้แช่ KULTHORN KPC

2,275 บาท

(KSPN-016-35-104)(35-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KULTHORN KPC)
รุC-BZN120 L5W
ขนาด 498 BTU ขนาด 1/6 HP
แบบลูกสูบ 220V น้ำยา R-134A

2,275 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-35-104)(35-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KULTHORN KPC)
รุC-BZN120 L5W
ขนาด 498 BTU ขนาด 1/6 HP
แบบลูกสูบ 220V น้ำยา R-134A

KSPN

KSPN-016-35-104

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN KPC

รุ่น

C-BZN120 L5W

หน่วย

ลูก