(รหัสสินค้า : 016322) คอมเพรสเซอร์ ตู้แช่ KULTHORN KPC

(รหัสสินค้า : 016322) คอมเพรสเซอร์ ตู้แช่ KULTHORN KPC

2,685 บาท

(KSPN-016-35-106)(35-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KULTHORN KPC)
รุ่น C-BZN150L5L / 6Y
ขนาด 604 BTU ขนาด 1/5 HP
แบบลูกสูบ 220V น้ำยา R-134A

2,685 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-35-106)(35-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KULTHORN KPC)
รุ่น C-BZN150L5L / 6Y
ขนาด 604 BTU ขนาด 1/5 HP
แบบลูกสูบ 220V น้ำยา R-134A

KSPN

KSPN-016-35-106

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก