(รหัสสินค้า : 016323) คอมเพรสเซอร์ ตู้แช่ KULTHORN KPC

(รหัสสินค้า : 016323) คอมเพรสเซอร์ ตู้แช่ KULTHORN KPC

2,675 บาท

(KSPN-016-35-108)(35-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KULTHORN KPC)
รุ่น C-BZN176L5L
ขนาด 651 BTU ขนาด 1/4 HP
แบบลูกสูบ 220V น้ำยา R-134A

2,675 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-35-108)(35-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KULTHORN KPC)
รุ่น C-BZN176L5L
ขนาด 651 BTU ขนาด 1/4 HP
แบบลูกสูบ 220V น้ำยา R-134A

KSPN

KSPN-016-35-108

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก