(รหัสสินค้า : 016328) คอมเพรสเซอร์ ตู้แช่ KULTHORN KPC

(รหัสสินค้า : 016328) คอมเพรสเซอร์ ตู้แช่ KULTHORN KPC

1,895 บาท

(KSPN-016-35-101)(35-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KULTHORN KPC)
รุ่น C-QN76L5D-L
รุ่น C-QN77L5D-L
รุ่น C-QN78L5D-L
น้ำยา R-134a  ขนาด  293 บีทียู
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.028 ยาว 16 ฟุต)
(ทั้งสามรุ่น เป็นคอมเพรสเซอร์ รุ่นเดียวกัน)

1,895 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-35-101)(35-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KULTHORN KPC)
รุ่น C-QN76L5D-L
รุ่น C-QN77L5D-L
รุ่น C-QN78L5D-L
น้ำยา R-134a  ขนาด  293 บีทียู
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.028 ยาว 16 ฟุต)
(ทั้งสามรุ่น เป็นคอมเพรสเซอร์ รุ่นเดียวกัน)
KSPN

KSPN-016-35-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN KPC

รุ่น

C-QN76L5D-L / C-QN77L5D-L / C-QN78L5D-L

หน่วย

ลูก