(รหัสสินค้า : 016360) คอมเพรสเซอร์ ตู้แช่ KULTHORN KPC

(รหัสสินค้า : 016360) คอมเพรสเซอร์ ตู้แช่ KULTHORN KPC

2,035 บาท

(KSPN-016-35-103)(35-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KULTHORN KPC)
รุ่น C-BZN110L5X (5L)
ขนาด 436 BTU ขนาด 1/7 HP
แบบลูกสูบ 220V น้ำยา R-134A

2,035 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-35-103)(35-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KULTHORN KPC)
รุ่น C-BZN110L5X (5L)
ขนาด 436 BTU ขนาด 1/7 HP
แบบลูกสูบ 220V น้ำยา R-134A

KSPN

KSPN-016-35-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN KPC

รุ่น

C-BZN110L5X (5L)

หน่วย

ลูก