(รหัสสินค้า : 016244) คอมเพรสเซอร์ BRISTOL

(รหัสสินค้า : 016244) คอมเพรสเซอร์ BRISTOL

18,315 บาท

(KSPN-016-41-103)(41-คอมเพรสเซอร์ BRISTOL)
รุ่น H23A 54 3DBE
ขนาด 47070 บีทียู

18,315 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-41-103)(41-คอมเพรสเซอร์ BRISTOL)
รุ่น H23A 54 3DBE
ขนาด 47070 บีทียู

KSPN

KSPN-016-41-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

BRISTOL

รุ่น

H23A 54 3DBE

หน่วย

ลูก