คอมเพรสเซอร์ CARRIER

คอมเพรสเซอร์ CARRIER

16,050 บาท

(KSPN-103-C3-375) (C3-CARRIER)
รุ่น 38RE024G2
Model : PH400X3CS-4KT1
P/N : 43T41370

16,050 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-375) (C3-CARRIER)
รุ่น 38RE024G2
Model : PH400X3CS-4KT1
P/N : 43T41370

KSPN