คอมเพรสเซอร์ CARRIER

คอมเพรสเซอร์ CARRIER

38,875 บาท

(KSPN-103-C3-545) (C3-CARRIER)
รุ่น 38LHU100S301
Model : COPL-ZP120KCE-TFD-522

38,875 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-545) (C3-CARRIER)
รุ่น 38LHU100S301
Model : COPL-ZP120KCE-TFD-522
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก