คอมเพรสเซอร์ CARRIER

คอมเพรสเซอร์ CARRIER

12,425 บาท

(KSPN-103-C3-623) (C3-CARRIER)
รุ่น 38RLJ036R300
P/N : SCIC-PV-33YBGMT

12,425 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-623) (C3-CARRIER)
รุ่น 38RLJ036R300
P/N : SCIC-PV-33YBGMT
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก