คอมเพรสเซอร์ CARRIER

คอมเพรสเซอร์ CARRIER

11,130 บาท

(KSPN-103-C3-610) (C3-CARRIER)
รุ่น 38RLY036R100
P/N : SCIC-PV-33VAHMT

11,130 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-610) (C3-CARRIER)
รุ่น 38RLY036R100
P/N : SCIC-PV-33VAHMT
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก