คอมเพรสเซอร์ CARRIER

คอมเพรสเซอร์ CARRIER

21,390 บาท

(KSPN-103-C3-640) (C3-CARRIER)
รุ่น 38LB060SC
Model : COPL-ZR68KC-TFD-522

21,390 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-640) (C3-CARRIER)
รุ่น 38LB060SC
Model : COPL-ZR68KC-TFD-522
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก