คอมเพรสเซอร์ CARRIER

คอมเพรสเซอร์ CARRIER

33,135 บาท

(KSPN-103-C3-689) (C3-CARRIER)
รุ่น 38TBU0481A3
P/N : TCTC-43T41510

33,135 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-689) (C3-CARRIER)
รุ่น 38TBU0481A3
P/N : TCTC-43T41510
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก