คอมเพรสเซอร์ CARRIER

คอมเพรสเซอร์ CARRIER

18,460 บาท

(KSPN-103-C3-693) (C3-CARRIER)
รุ่น 38RGT060S130
P/N : COPL-ZR72KC-TFD-52E

18,460 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-693) (C3-CARRIER)
รุ่น 38RGT060S130
P/N : COPL-ZR72KC-TFD-52E
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก