คอมเพรสเซอร์ CARRIER

คอมเพรสเซอร์ CARRIER

35,995 บาท

(KSPN-103-C3-702) (C3-CARRIER)
รุ่น 38ASC240
P/N : COPL-ZR144KF-TFD-522

35,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-702) (C3-CARRIER)
รุ่น 38ASC240
P/N : COPL-ZR144KF-TFD-522
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก