คอมเพรสเซอร์ CARRIER

คอมเพรสเซอร์ CARRIER

17,950 บาท

(KSPN-103-C3-704) (C3-CARRIER)
รุ่น 38RLY060R300-1
P/N : SCIC-QV-65YBCMT

17,950 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-704) (C3-CARRIER)
รุ่น 38RLY060R300-1
P/N : SCIC-QV-65YBCMT
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก