คอมเพรสเซอร์ CARRIER

คอมเพรสเซอร์ CARRIER

9,475 บาท

(KSPN-103-C3-723) (C3-CARRIER)
รุ่น 38RGT030R110
P/N : SCIC-NH-41VXBT-5

9,475 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-723) (C3-CARRIER)
รุ่น 38RGT030R110
P/N : SCIC-NH-41VXBT-5
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก