คอมเพรสเซอร์ CARRIER

คอมเพรสเซอร์ CARRIER

12,995 บาท

(KSPN-103-C3-730) (C3-CARRIER)
รุ่น 38TSF0242A1
P/N : 43T41468

12,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-730) (C3-CARRIER)
รุ่น 38TSF0242A1
P/N : 43T41468
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก