(รหัสสินค้า : 016058) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016058) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

12,495 บาท

(KSPN-016-11-114) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR34 K3 TFD ขนาด 28200 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll) 380V น้ำยา R-22

12,495 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-11-114) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR34 K3 TFD ขนาด 28200 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll) 380V น้ำยา R-22

KSPN

KSPN-016-11-114

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZR34 K3 TFD

หน่วย

ลูก