(รหัสสินค้า : 016306) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016306) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

231,000 บาท

(KSPN-016-13-101) (13-สกอลล์ COPELAND SEMI-HERMETIC R-22)
รุ่น 6SKH-5000-AWM/D-000
ขนาด 50HP
380V น้ำยา R-22
Copeland แบบเซมิ เฮอร์เมติค
(SEMI-HERMETIC)

231,000 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-13-101) (13-สกอลล์ COPELAND SEMI-HERMETIC R-22)
รุ่น 6SKH-5000-AWM/D-000
ขนาด 50HP
380V น้ำยา R-22
Copeland แบบเซมิ เฮอร์เมติค
(SEMI-HERMETIC)

KSPN

KSPN-016-13-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก