(รหัสสินค้า : 016316) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016316) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

13,295 บาท

(KSPN-016-14-103) (14-สกอลล์ COPELAND R-404)
รุ่น ZB19 KQE PFJ-558
220V น้ำยา R-404a
แบบสกอล์ล (Scroll)

13,295 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-14-103) (14-สกอลล์ COPELAND R-404)
รุ่น ZB19 KQE PFJ-558
220V น้ำยา R-404a
แบบสกอล์ล (Scroll)

KSPN

KSPN-016-14-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก