คอมเพรสเซอร์ COPELAND

คอมเพรสเซอร์ COPELAND

15,165 บาท

(KSPN-016-17-121) (17-สกอลล์ COPELAND R-410)
รุ่น ZP72 KCE-TFD-52E  ขนาด 58500 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-410A

15,165 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-17-121) (17-สกอลล์ COPELAND R-410)
รุ่น ZP72 KCE-TFD-52E  ขนาด 58500 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-410A
KSPN

KSPN-016-17-121

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก