(รหัสสินค้า : 016394) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016394) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

10,400 บาท

(KSPN-016-17-105) (17-สกอลล์ COPELAND R-410)
รุ่น ZP42 KUE-PFZ-50E  ขนาด 35000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  220V น้ำยา R-410
Cap 60/370

10,400 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-17-105) (17-สกอลล์ COPELAND R-410)
รุ่น ZP42 KUE-PFZ-50E  ขนาด 35000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  220V น้ำยา R-410
Cap 60/370
KSPN

KSPN-016-17-105

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZP42 KUE-PFZ-50E

หน่วย

ลูก