คอมเพรสเซอร์ COPELAND

คอมเพรสเซอร์ COPELAND

10,250 บาท

(KSPN-016-17-102) (17-สกอลล์ COPELAND R-410)
รุ่น ZP31 KSE PFZ
แบบสกอล์ล (Scroll) 220V น้ำยา R-410A

10,250 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-17-102) (17-สกอลล์ COPELAND R-410)
รุ่น ZP31 KSE PFZ
แบบสกอล์ล (Scroll) 220V น้ำยา R-410A

KSPN

KSPN-016-17-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก