(รหัสสินค้า : 016400) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016400) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

13,950 บาท

(KSPN-016-15-118) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR42 KEE-TFD-52E ขนาด 33300 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-407

13,950 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-15-118) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZR42 KEE-TFD-52E ขนาด 33300 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-407
KSPN

KSPN-016-15-118

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZR42 KEE-TFD-52E

หน่วย

ลูก