(รหัสสินค้า : 016401) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016401) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

41,785 บาท

(KSPN-016-15-201) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZF15 KQE-TFD ขนาด 12600 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll) 380V น้ำยา R-407

41,785 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-15-201) (15-สกอลล์ COPELAND R-407)
รุ่น ZF15 KQE-TFD ขนาด 12600 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll) 380V น้ำยา R-407

KSPN

KSPN-016-15-201

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZF15 KQE-TFD

หน่วย

ลูก