(รหัสสินค้า : 016060) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016060) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

12,780 บาท

(KSPN-016-11-118) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR40 K3 TFD 522 ขนาด 33300 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll) 380V น้ำยา R-22

12,780 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-11-118) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZR40 K3 TFD 522 ขนาด 33300 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll) 380V น้ำยา R-22

KSPN

KSPN-016-11-118

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก