(รหัสสินค้า : 016411) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016411) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

12,415 บาท

(KSPN-016-14-101) (14-สกอลล์ COPELAND R-404)
รุ่น ZB15 KQE PFJ-558
220V น้ำยา R-404A
แบบสกอล์ล (Scroll)

12,415 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-14-101) (14-สกอลล์ COPELAND R-404)
รุ่น ZB15 KQE PFJ-558
220V น้ำยา R-404A
แบบสกอล์ล (Scroll)

KSPN

KSPN-016-14-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก