(รหัสสินค้า : 016413) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016413) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

11,915 บาท

(KSPN-016-11-401) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZB19 KQ PFJ-588
220V น้ำยา R-22
แบบสกอล์ล (Scroll)

11,915 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-11-401) (11-สกอลล์ COPELAND R-22)
รุ่น ZB19 KQ PFJ-588
220V น้ำยา R-22
แบบสกอล์ล (Scroll)

KSPN

KSPN-016-11-401

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก