(รหัสสินค้า : 016415) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016415) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

30,550 บาท

(KSPN-016-17-122) (17-สกอลล์ COPELAND R-410)
รุ่น ZP83 KCE-TFD-522  ขนาด 68000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-410A

30,550 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-17-122) (17-สกอลล์ COPELAND R-410)
รุ่น ZP83 KCE-TFD-522  ขนาด 68000 บีทียู
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-410A
KSPN

KSPN-016-17-122

Model

P/N

ยี่ห้อ

COPELAND

รุ่น

ZP83 KCE-TFD-522

หน่วย

ลูก